Θεματολογία

PDFΕκτύπωσηE-mail

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν άρθρα και προτάσεις για συζητήσεις σε οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση δεδομένων, όπως αυτά του παρακάτω ενδεικτικού αλλά όχι δεσμευτικού πίνακα:

  • Παραδοσιακές τεχνολογίες για ΣΔΒΔ (π.χ., επεξεργασία και βελτιστοποίηση ερωτήσεων, έλεγχος ταυτοχρονισμού κλπ).
  • Τεχνολογίες για μη παραδοσιακές αρχιτεκτονικές διαχείρισης δεδομένων (π.χ., διαχείριση ροών δεδομένων, υπολογιστικά νέφη, συστήματα ομοτίμων, διαχείριση αντιγράφων, κλπ).
  • Εφαρμογές γύρω από τη διαχείριση δεδομένων (π.χ., Web mashups, κοινωνικά δίκτυα, γεωγραφικές εφαρμογές, εφαρμογές θέσης, επιστημονικές βάσεις δεδομένων, δίκτυα αισθητήρων, υπολογισμός βάσει πλήθους, κλπ).
  • Μοντέλα και Γλώσσες για τη διαχείριση των δεδομένων (π.χ., XML, πιθανοτικές βάσεις δεδομένων, διαχείριση μεταπληροφορίας, πολυμέσα, κλπ).
  • Τεχνικές επίτευξης υψηλής επίδοσης και κλιμάκωσης στη διαχείριση των δεδομένων (π.χ., ευρετήρια, επιταχυντές υλικού, κλπ).
  • Άλλα θέματα μοντέρνων πληροφοριακών συστημάτων (π.χ., ασφάλεια, ιδιωτικότητα, διαπροσωπεία με τους τελικούς χρήστες, ελαχιστοποίηση χρήσης ενέργειας, κλπ).

Πρωτεύον κριτήριο κρίσης των εργασιών είναι το τεχνικό βάθος, με δευτερεύον την καινοτομία.